.....ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   สถานีตำรวจภูธรดอนพุด  จังหวัดสระบุรี  โทร 036-395250 ...... www.saraburi.police.go.th/donput
สถานภาพกำลังพล สภ.ดอนพุด
ตำแหน่ง
อัตราอนุญาต(นาย)
ตัวคนจริง(นาย)
ว่าง(นาย)
มาช่วยราชการ(นาย)
ไปช่วยราชการ(นาย)
คงเหลือ ณ ที่ตั้ง(นาย)
ชั้นสัญญาบัตร            
-ผกก.
1
1
0
0
0
1
-รอง ผกก.ปป.
1
1
0
0
0
1
-รอง ผกก.สส.
1
1
0
0
0
1
-สวป.
1
1
0
0
0
1
-สว.อก.
1
1
0
0
0
1
-สว.สส
1
1
0
0
0
1
-สว.จร.
0
0
0
0
0
0
-พงส.(สบ.1-3)
4
4
0
1
2
3
-รอง สวป.
5
1
4
0
0
1
รวม
15
11
4
1
2
10
ชั้นประทวน
-ผบ.หมู่(ป.)
44
32
12
1
3
30
-ผบ.หมู่(สส.)
6
2
4
0
0
2
-ผบ.หมู(อก.)
16
0
16
0
0
0
-ผบ.หมู่(จร.)
2
1
1
0
0
1
รวม
68
35
33
1
3
33จัดทำโดย สถานีตำรวจภูธรดอนพุด เลขที่ 108 หมู่ 3 ถ.เทศบาล ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210
โทร.036-395250 โทรสาร 036-395250
e-mail: [email protected]
Webmaster [email protected]